Wspólnoty

Chór parafialny

We wrześniu 2009r. w Kowarach w Parafii pw Im. NMP został założony chór parafialny. Inicjatorem powstania chóru był ówczesny gwardian…