Parafia

Historia kościoła

Pierwsza wzmianka o istnieniu w Kowarach drewnianego kościoła p.w. św. Wawrzyńca pochodzi z 1225 r. W XIV w. w jego…