Wspólnoty

Służba Liturgiczna Ołtarza

Służba Liturgiczna Ołtarza to wspólnota chłopców i młodzieńców pragnących być blisko Boga, który z miłości do nas w ofierze Jezusa Chrystusa uobecnia się podczas każdej Mszy Świętej na Ołtarzu. Jest to wspólnota „ministrantów” posługujących w czasie Eucharystii oraz innych nabożeństw. Służba Ołtarza przy naszej parafii formuje się w oparciu o charyzmat franciszkański, dzieląc się radością, pokojem i dobrem z całym stworzeniem.

Spotkania: sobota:

godz. 16:00 – ministranci, lektorzy;

Miejsce: Salka Oazowa (klasztor)

Prezes: Kamil Paweł Skrzypiec  Opiekun: o. Proboszcz