Oaza dorosłych - Parafia p.w. Imienia NMP w Kowarach

Ruch „Światło-Życie”

Wspólnota dorosłych

Od września 2011 r. w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Kowarach zawiązała się nowa wspólnota - oaza dorosłych prowadzona przez o. Marka Daukszewicza. Spotykamy się w każdy czwarty czwartek miesiąca. Uczestniczymy wspólnie w wieczornej Eucharystii, potem adorujemy Najświętszy Sakrament, a następie spotykamy się w salce na rozważaniach Pisma Świętego.

Pan Jezus powiedział: „Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”. Pan Bóg jest pośród nas. W każdej myśli, słowie, czynie. Teraz - dzisiaj, jutro, zawsze, na wieki. Zbieramy się w imię Jezusa, by wspólnie modlić się, by poznawać się i dzielić bogactwem wiary chrześcijańskiej. Jego obecność jest światłem w rozwiązywaniu problemów, jest początkiem nowych doświadczeń. To Duch Święty otwiera przed nami nowe drogi.

Z całego serca zapraszamy do przyłączenia się do naszych spotkań modlitewnych. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kołaczącemu, zostanie otworzone (Łk 11, 9-10).

Program spotkań:

Terminy spotkań: 27.11.2014, 11.12.2014, 15.01.2015, 19.02.2015, 19.03.2015, 23.04.2015, 28.05.2015, 25.06.2015
17.00 - Spotkanie formacyjne - rok "zerowy"
18.00 - Eucharystia
18.30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu (wspólnie z Oazą młodzieżową i Domowym Kościołem)
19.30 - Poczęstunek, katecheza - obie grupy
20.00 - Spotkanie formacyjne - rok czwarty

Kontakt z moderatorem: pocztą elektroniczną lub przez Gadu-Gadu Gadu-Gadu

Copyright © 2011 Franciszkanie kowarscy