Kancelaria parafialna - Parafia p.w. Imienia NMP w Kowarach

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna:

we wtorki i czwartki

od 9:00 do 10:00 oraz od 16:00 do 17:30

w piątki

od 19:30 do 20:30

oprócz świąt i uroczystości

W CZASIE TRWANIA WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ KANCELARIA CZYNNA TYLKO:

we wtorki i czwartki

od 9:00 do 10:30

tel. 075 / 718 23 50; wew. 23 lub 10

Poczta elektroniczna: parafia.kowary@gmail.com


Sakrament Chrztu Świętego

Chrzty odbywają się w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 13.30. oraz w niedziele podczas Mszy św. o godz. 10.30. W innym terminie po uzgodnieniu daty z ojcem proboszczem.

Zgłoszenia chrztu należy dokonać w kancelarii parafialnej, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem uroczystości.

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego:

 1. Pełny Akt Urodzenia dziecka z USC.
 2. Odpis Aktu Ślubu Kościelnego rodziców dziecka.
 3. Świadectwa Moralności rodziców chrzestnych (nazwisko, imię, adres i wiek) wydane w parafii ich zamieszkania.
 4. Zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania (tylko w przypadku, gdy rodzice dziecka mieszkają w innej parafii).

Rodziców i chrzestnych obowiązuje uczestnictwo w jednej konferencji, która głoszona jest w ostatnią niedziele miesiąca, w salce katechetycznej o godz. 19.00.

Zapisu do Księgi Chrztów dokonujemy w kancelarii parafialnej, w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym chrzest

Jeśli chrzestni mieszkają poza parafią w Kowarach, obowiązuje zaświadczenie z parafii zamieszkania o zdolności do podjęcia obowiązku ojca lub matki chrzestnej.


Sakrament Małżeństwa

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

 1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
 2. Dowody Osobiste
 3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
 4. UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach z poz. 1, 2 i 3 (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Cywilnym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
 5. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać aktualne zaświadczenie o uczestnictwie w naukach).
 6. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii).
 7. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Kowarach z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
 8. Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!!

Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją” tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

W dniu ślubu Narzeczeni wraz z dwoma pełnoletnimi Świadkami powinni zgłosić się w zakrystii kościoła, w którym zawierany będzie sakrament małżeństwa na 15 min przed rozpoczęciem uroczystości (wszyscy z Dowodami Osobistymi, a narzeczeni dodatkowo z obrączkami i kartkami od spowiedzi).

14 dni po zawarciu małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić się w Urzędzie Stanu Cywilnego w celu sprawdzenia wpisu i odebrania odpisu Cywilnego Aktu Ślubu.

II część protokołu sporządzana jest nie później niż 2 tygodnie przed ślubem.

Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej.

KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE

w parafii Imienia NMP w Kowarach

SERIA I 
SERIA II 
SERIA III 

Informujemy, że konferencje przedmałżeńskie odbywają się w soboty o godz. 19.00 w domu parafialnym.
Zgłoszenia przyjmowane są w kancelarii parafialnej lub drogą elektroniczną

Nauki odbędą się, jeśli zgłoszą się przynajmniej 4 pary.

Koszt=50 zł od osoby


Wskazania Biskupa Legnickiego dotyczące organizacji katechezy przedmałżeńskiej w diecezji legnickiej


Pogrzeb Katolicki

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu z administracją cmentarza (gdy kancelaria jest nieczynna, należy dzwonić na tel. stacjonarny lub przez domofon).

Msze Św. pogrzebowe sprawowane są w kościele w dniu pogrzebu o godz. 7.30 (lub o 8.00, gdy podczas Mszy Św. o godz. 7.00 głoszone są homilie).

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

 1. Akt Zgonu z USC.
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św., Namaszczenia Chorych) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala.
 3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej.

Przed Mszą Św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Copyright © 2011 Franciszkanie kowarscy