ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym,
postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia .................................
biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy,
każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jedna Tajemnica Różańca Świętego
  • moje dobrowolne postanowienia
  • oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po raz pierwszy odmówię.

Powrót