DUCHOWA ADOPCJA W KOWARACH

Pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji zostały złożone w Kowarach dnia 9 XII 1996 r. na ręce ówczesnego proboszcza, O. Mariana Godka. W tym dniu do dzieła modlitewnego ratowania zagrożonych dzieci włączyło się 56 osób z naszej parafii. Animatorem został Pan Ryszard Błaszczyk. Z jego inicjatywy ustalono stałe terminy składania nabożeństw (25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 12 września - Dzień Odpustu Parafialnego). Ponadto każdego roku w czerwcu i grudniu sprawowane są nabożeństwa dziękczynne za dzieci uratowane od śmierci przez modlitwę wstawienniczą. Członkowie wspólnoty Duchowej Adopcji modlą się w intencji obrony życia oraz godności rodziny. Każdego roku przyrzeczenia składa ok. 30 osób, przy czym duża część ponawia przyrzeczenie złożone wcześniej. Przed każdym przyrzeczeniem wykładane są materiały informacyjne (foldery, ulotki), które cieszą się zainteresowaniem ze strony parafian. Dokładna liczba modlących się jest znana tylko Panu Bogu, gdyż nie wszyscy składają przyrzeczenia w sposób oficjalny.

Dnia 30 sierpnia 2007 roku Pan Ryszard Błaszczyk złożył rezygnację z przewodniczenia Duchowej Adopcji w Kowarach. Nowymi animatorami zostali Zofia i Marian Moruniowie.

Rok liturgiczny 2009 jest przeżywany w Kościele pod hasłem „Otoczmy troską życie”. Jest to szczególna okazja i przynaglenie do modlitwy w intencji obrony życia. W tym roku w okresie poprzedzającym Dzień Świętości Życia przedstawiono w kościele prezentację informującą o celach i zasadach Duchowej Adopcji oraz zachęcającą do włączenia się do tego dzieła. Podczas Mszy świętej w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ponad 40 osób w sposób uroczysty złożyło przyrzeczenia.

Najbliższą okazją do złożenia przyrzeczeń będzie dzień 12 września, patronalne święto naszej parafii. W tym dniu powierzymy Matce Bożej sprawy obrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Powrót