Duchowa Adopcja

HISTORIA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

Natchnienie dla Duchowej Adopcji zaczerpnął, pod wpływem Objawień Matki Bożej z Fatimy, nieznany autor z Ruchu Błękitnej Armii czynnego gdzieś w Europie, który ideę nowej inicjatywy streścił w krótkiej modlitwie "Panie Jezu".

Pomysł oraz tekst modlitwy opublikował w styczniowym numerze „Rycerza Niepokalanej” z 1987 roku dr Paweł Milcarek, wykładowca filozofii chrześcijańskiej na WUSW w Warszawie, opatrując go zachęcającym komentarzem i krótkimi zasadami ideowymi nowej inicjatywy. Na artykuł zareagowali oo. Paulini oraz osoby zgrupowane w kościele Ducha św. przy ul. Długiej 3w Warszawie i już 2 lutego 1987 roku zorganizowali pierwsze rekolekcje i przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Od 1990 roku różni świeccy krzewiciele zaczęli tę nową inicjatywę rozpowszechniać w Polsce.

W 1994 roku przeor kościoła Ducha św. w Warszawie o. St. Jarosz powołał Ruch Krzewienia Duchowej Adopcji z siedzibą przy tymże kościele i w tym również czasie powstał Ośrodek Informacji Ruchu Krzewienia Duchowej Adopcji, 80-526 Gdańsk, ul. K. Dunikowskiego 1/A 6, czynny do chwili obecnej.

Na prośbę zarządu Ruchu Krzewienia - Duchowa Adopcja została przyjęta do Jasnogórskiego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie. Przeor Jasnej Góry o. Szczepan Kośnik powołał Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji przy Jasnogórskim Sanktuarium oraz przydzielił i wyposażył pokój dla ośrodka.

Inicjatywie oraz Ruchowi Krzewienia Duchowej Adopcji błogosławieństwa udzielił Ojciec święty Jan Paweł II.

Szerokie upowszechnianie inicjatywy Duchowej Adopcji w Polsce i poza jej granicami podjęli oo. Paulini, St. Jarosz i K. Kowalski oraz świecka animatorka W. Kowalska. Misyjną promocję inicjatywy wspomagały też piesze pielgrzymki z Warszawy na Jasną Górę wypełniane rekolekcjami animatorów-krzewicieli W. Kowalskiej i J.M. Zielińskiego.

Od 1996 roku z inicjatywy o. St. Jarosza, aż do obecnej chwili prowadzone są na Jasnej Górze dla animatorów D.A. z Polski i zagranicy rekolekcje formacyjno-szkoleniowe.

Gdański Ośrodek Informacji Ruchu D.A., oprócz czynności informacyjno-kolportażowych zainspirował i promuje utrwalanie inicjatywy w parafiach w Polsce w stałych terminach przyrzeczeń adopcyjnych oraz powstawanie parafialnych ruchów Duchowej Adopcji.

Powrót