Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Imienia NMP w Kowarach

Sakrament Bierzmowania

3. rok przygotowań

Wymagania:

 1. uczęszczanie na katechezę (na półrocze ocena minimum dobra) i zachowanie dobre i wyżej;
 2. systematyczny udział we wszystkich obowiązkowych spotkaniach;
 3. udział w katechezie parafialnej (spotkania odbywają się raz w miesiącu w salce parafialnej).
 4. dostarczenie świadectwa chrztu (z parafii, gdzie był chrzest, jeżeli chrzest był poza Kowarami);
 5. jeżeli ktoś obecnie mieszka w innej parafii, poza Kowarami, musi donieść na piśmie pozwolenie od swojego proboszcza na przygotowanie i przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Kowarach (do końca października), uczniowie gimnazjum spoza Kowar muszą dostarczyć zaświadczenie katechety, że uczestniczą w katechezie;
 6. udział w życiu liturgicznym (dotyczy Kandydatów posiadających indeks na cykl jednoroczny, Kandydaci posiadający indeks na cykl trzyletni - udział w nabożeństwach potwierdzanych na stronach 18-19 w "Książeczce kandydata do bierzmowania"):
 • Msza Św. niedzielna i w święta nakazane,
 • 3 razy nabożeństwo różańcowe,
 • 3 razy Roraty,
 • 3 razy Droga Krzyżowa,
 • 1 raz Gorzkie Żale,
 • spowiedź na rozpoczęcie przygotowań, przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą,
 • udział w Triduum Paschalnym (Msza Św. Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej, Liturgia Wigilii Paschalnej),
 • (uczniowie, którzy nie spełnili wymagań postawionych w 2 klasie gimnazjum: powtarzają tok przygotowań);

Dodatkowe informacje pojawią się w niedługim czasie

Copyright © 2011 Franciszkanie kowarscy