Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Imienia NMP w Kowarach

Sakrament Bierzmowania

drugi rok przygotowań

Wymagania:

  1. udział w niedzielnej Eucharystii oraz w uroczystości i święta nakazane (Uroczystość Wszystkich Świętych, Uroczystość Bożego Narodzenia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Uroczystość Wniebowzięcia NMP),
  2. udział w katechezie szkolnej,
  3. w ciągu trzyletniego cyklu przygotowań udział w nabożeństwach potwierdzanych na stronach 18-19 w "Książeczce kandydata do bierzmowania",
  4. sakrament pokuty (przynajmniej na rozpoczęcie przygotowań, w Adwencie, Wielkim Poście),
  5. udział w katechezie parafialnej (spotkania odbywają się raz w miesiącu w salce parafialnej),
  6. każdy kandydat nabywa podręcznik formacyjny (jeden na cały okres przygotowania) - „Wypłyń na głębię... Refleksje dla kandydatów do bierzmowania”, Wyd. m, Kraków 2001.

Dodatkowe informacje pojawią się w niedługim czasie

Copyright © 2011 Franciszkanie kowarscy